Chính sách bảo hành

PHẠM VI & GIỚI HẠN BẢO HÀNH

1. Các quy định bảo hành được áp dụng cho sản phẩm công ty TNHH MTV an ninh và an toàn giao thông HOÀNG PHI LONG  phân phối trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2. Thời hạn bảo hành đối với SẢN PHẨM của công ty TNHH MTV an ninh và an toàn giao thông HOÀNG PHI LONG là 12 tháng

3. Trong thời hạn bảo hành, công ty TNHH MTV an ninh và an toàn giao thông HOÀNG PHI LONGchịu trách nhiệm bảo hành cho mỗi sản phẩm đối với các hư hỏng do khuyết tật cảu vật liệu hoặc lỗi sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã quy định trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đúng và đầy đủ như đã được quy định tại Hướng dẫn sử dụng

4. Các sửa chữa, bảo hành phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên công ty . kĩ thuật viên công ty sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế miễn phí các phụ tùng (chi tiết có thể tháo rời) được kết luận là bị hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất trong phạm vi giới hạn bảo hành .

5.Đèn còi ưu tiên : Thời hạn bảo hành là 12 tháng