NGÀY HỘI CỨU HỘ GIAO THÔNG VIỆT NAM 2016

Nhằm mục đích tôn vinh ‘Hội cứu hộ giao thông Việt Nam” và tạo môi trường để các thành viên có cơ hội giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với nhau, chúng tôi đã đề xuất tổ chức “Ngày hội cứu hộ giao thông Việt Nam 2016”.

Hiệp hội Cứu hộ Giao thông Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các pháp nhân, cá nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ giao thông hoặc liên quan đến cứu hộ giao thông, không phân biệt thành phần kinh tế, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển ngành cứu hộ Việt Nam, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thành phần đại biểu tham dự:

– Đại diện Bộ GTVT

– Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh

– Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ninh

– Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh

– Phòng CSGT tỉnh Thái Bình

– Công ty TNHH MTV Thiết bị an ninh và an toàn giao thông Hoàng Phi Long

Thời gian: Chương trình  kéo dài trong vòng 02 ngày từ 10-11/06/2016

Thông qua chương trình, các hội viên sẽ có cơ hội tìm hiểu và trao đổi thêm các kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến ngành nghề với nhau.

Ngày hội có sự tham gia của khoảng 100 cán bộ tiêu biểu trong “Hiệp hội cứu trợ giao thông Việt Nam”,  thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân tại thành phố Hạ Long và các cơ quan truyền thông, báo chí trong cả nước.

Chương trình mang lại các  hoạt động ý nghĩa như: tổ chức diễu hành quanh thành phố Hạ Long; Gala vinh danh các cá nhân đoàn thể có thành tích xuất sắc.

Đại hội đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp và sẽ tổ chức thường niên vào các năm tiếp theo.